Welcome to our photo albums!

This website is best viewed in 1024x760

These pages show my little pack of Ibizan Hounds (and our lady cat). Pictures are added every now and then.
The Alpha of the pack (also the web mistress) is Kristina Mårtensson. To the profession a dog psychologist and consultant, heading towards 50' way too fast;-).  We live at the beautiful island of Gotland in Sweden.

The pages might be a little heavy to load, as I think if I decide to show my pictures, it's great if it's possible to at least imagine the motives:-)  Sorry for the inconvenience.

Mainly the text is in English, but a couple of albums are in Swedish.

If you enjoy browsing this website, please put a few lines in our Note Book. It means more to me than you can believe.

Finally:
Please respect the Copyright laws.
If you would like to print or borrow any of my items, I really appreciate if you ask permission first.  

Välkommen till våra fotoalbum!

Nätplatsen ses bäst i upplösning 1024x760

De här sidorna visar min lilla ibizahundflock (och vår kattfröken). Bilder tillkommer sporadiskt lite nu och då.
Flockens Alfa (tillika webbmatte) är Kristina Mårtensson, till yrket hundpsykolog och konsult i hundfrågor, som  närmar sig de femtio alldeles för snabbt;-) Den vackra ön Gotland är vår hemvist (året runt).

Sidorna kan vara lite tröga att ladda ner, eftersom jag tycker att om jag nu lägger ut dem på nätet bör man väl åtminstone bör kunna ANA vad de föreställer:-)

Texten är övervägande engelska, men ett par album är på svenska.

Om du har glädje av att kika på dessa sidor hoppas jag att du skriver en rad eller två i vår anteckningsbok. Det betyder mer för mig än du anar.

Till sist:
Var snäll och respektera copyrighten.
Om du vill skriva ut eller låna någonting härifrån uppskattar jag verkligen att du frågar först.

© Kristina Mårtensson 2003   @ ibizahund@pc.nu